Jan 172010

Berlijn is een fantastische wereldstad. De eerste keer dat ik er kwam, was als lid van een delegatie van Haagse onderwijzers, op uitnodiging van de Liga für Volkerfreundschaft. Boegbeeld van de Nederlandse tak was de immer actieve  Frits Neijts, die nu bij mij om de hoek in een bejaardentehuis zit en ook daar de revolutie organiseert, las ik onlangs in een huis-aan-huis blad. Alles was uitstekend georganiseerd. Terug in Nederland verdedigde ik de heilstaat tegenover menig ongelovige, iets waar ik zeker over ter verantwoording zal worden geroepen door Petrus. Hoewel het overal stonk naar bruinkool, was ik, om mij onverklaarbare redenen, bijzonder gecharmeerd van het milieuprogramma  van het Oostduitse regime. Tot ik later een bezoek bracht aan Bohemen.