Feb 082012

Toen ik, zoals gebruikelijk, op mijn gemakkie het Parool scande, viel mijn oog op de kop: VUmc zet klagende arts buiten spel. In het kort komt de inhoud hierop neer: een longchirurg meldt eind vorig jaar (2011) een omstreden sterfgeval in het VUMedisch Centrum – tegen de zin van de directie – bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. De inspectie stelt vervolgens een alarmerend rapport op over “de zeer zorgelijke situatie op de intensive care van de VUmc”. Zoals gebruikelijk komt de klokkenluider in zwaar weer terecht. Hij mag niet meer opereren. Ondanks bv vragen in de kamer en aandringen van de minister van Volksgezondheid: ik hecht zeer aan een zorgvuldige behandeling van de arts, zodat deze niet de dupe wordt van de melding die hij gedaan heeft.  Het draait volgens het bestuur om het herwinnen van het vertrouwen. Zolang dat vertrouwen er bij zijn collega’s niet is, staat hij aan de kant. Tot zover de strekking die ik uiteraard niet kan beoordelen.

Ik had al eerder iets over het voorval gelezen, maar nu werd de longarts met naam en toenaam genoemd:
dr Rick Paul. 
Een bekende uit het dodenrijk!
Mei 2006 ontmoette ik hem voor het eerst toen mijn Ans, met veel pijn, opgenomen werd in het VU ziekenhuis met wat later een ongeneeslijke vorm van longkanker bleek te zijn. Dr Paul werd de behandelende arts en heeft haar op een bijzondere manier begeleid. Altijd bereikbaar, altijd de tijd nemend, altijd aandachtig luisterend.

In zijn schaarse vrije tijd trainde hij chirurgen in het straatarme Roemenië, ook daar kon je hem bereiken, dag en nacht. Ondanks zijn kennis, kunde en menselijkheid wist hij de strijd niet te winnen. Na het overlijden kreeg ik een zeer persoonlijke, handgeschreven brief van hem. 

Dr Paul is een sieraad voor de beroepsgroep en een man waar ik regelmatig met warmte aan terugdenk. Het stemt me treurig te moeten lezen, dat hij zo in de moeilijkheden zit.

Lafaards gaan tienmaal dood aleer ze sterven, laat Shakespeare Julius Ceasar zeggen. Een moedig man ervaart de dood maar eens. Dr Paul wist wel beter.