Sep 062011

Drank is een onuitputtelijke bron van  volkswijsheid: van hele en halve waarheden. In vino veritas (in de wijn –komt- de waarheid voor de dag) zeiden de Romeinen al.
Latere generaties hebben op zulke thema’s  ijverig voortgeborduurd.
Om eens wat wijsheden uit de losse pols te citeren:

 • Paarden, wijn en vrouwenhaar, zijn bedrieglijke waar
 • s Avonds een reus, ‘s morgens een kneus
 • Een dronken vrouw is een engel in bed
 • Van klinken en drinken komt struikelen en hinkelen
 • Een dronkaard heeft meer steun aan een lantaarnpaal, dan een geheelonthouder aan zijn principes
 • Voorkom een kater, blijf dronken
 • Een huis vol dochters is een kelder vol zuur bier
 • Waar de brouwer zit, kan de bakker niet zitten
 • Wie zijn zorgen probeert te verdrinken, merkt dat ze goed kunnen zwemmen
 • Als de drank zinkt, drijven de woorden naar boven
 • Bachus heeft meer mensen verdronken dan Neptunus! 

De Nederlandse overheid doet sedert 1996 ook een duit in het drankzakje met de overbekende campagne slogan: drank maakt meer kapot dan je lief is. Een waarheid als een koe!  Luister naar de woorden van de half-dronken poortwachter in Shakespeare’s Macbeth en huiver:

We were carousing till the second cock: and drink, sir, is a great provoker of three things…
nose-painting, sleep, and urine.
Lechery, sir, it provokes, and unprovokes;
it provokes the desire, but it takes away the performance:
 
 
therefore, much drink may be said to be an equivocator with lechery:
it makes him, and it mars him;
 it sets him on, and it takes him off;
 it persuades him,and disheartens him;
makes him stand to, and not stand to;
in conclusion, equivocates him in a sleep, and, giving him the lie, leaves him.

 

We hebben tot diep in de nacht zitten te pimpelen, en drank, mijnheer is een grote aanstichter van drie dingen ..een rode neus, slaap en urine.
Wellust mijnheer, sticht hij aan en dooft hij uit
hij wakkert de behoefte aan, maar frusteert de uitvoering
Daarom kun je zeggen dat veel drank een loopje met de wellust neemt:
hij maakt hem en hij breekt hem,
hij zet hem op en hij haalt hem neer
hij spoort hem aan en beneemt hem de moed
hij doet hem staan, maar houdt hem niet in stand, kortom: hij misleidt hem tot in de slaap en, na hem achterover te hebben geslagen, laat hij hem alleen.
(vrij naar H.J. de Roy van Zuydewijn)

Leave a Reply

(required)

(required)